Velkommen

SKIENS MANNSSANG II UT )C)TOM RIIS3Velkommen til Skien Mannssangforenings hjemmeside.

Skien Mannssangforening ble stiftet 27. januar 1895

De faste øvelsene er på tirsdager kl. 19 til 21.30 i Sangernes hus, like overfor Skien kino.  Da møtes vi til inspirerende og hyggelige øvelser under ledelse av vår dirigent Cedomir Popadic.

Cedomir P-1415_1024

Skiens Mannssangforening har i 2023 ca 50 medlemmer. Vi er vanligvis ca. 40 sangere ved forskjellige konsertarrangementer.

Korets sangvalg er mangesidig og variert. Vi har hatt konserter med Elvis sanger, Beatles sanger, irske sanger, nasjonalromantiske sanger og julesanger. I tillegg synger vi salmer, typiske mannskorsanger, visesanger og andre norske og utenlandske populære sanger.

Koret har sitt eget Sangernes Hus i Blekebakkveien. Huset benyttes som øvingslokale, møtelokale og festlokale.

Det sosiale liv i koret er aktivt, og vi har hvert år Torskeaften, Julefest og Årsfest i tillegg til en utendørs fest i august. Bortsett fra Torskeaften er festene for sangerne med ledsager.

Hvert år pleier koret å dra på tur. Annethvert år er turen for sangerne med ledsager. Reisemålene har f.eks. vært England, Irland, Skottland, Polen, Østerrike, Portugal, Kroatia, Italia, Serbia og Ungarn.

Har du lyst til å synge sammen med oss? Møt opp en tirsdag eller ta kontakt med styret for nærmere informasjon..

Kontaktinformasjon:

  • Formann Birger Holmberg <birgerho@online.no>,
  • Sekretær Finn Halvor Skaardal <finn.h.skaardal@mail.com>,
  • Dirigent Cedomir Popadic <Cedomir.Popadic@nome.kommune.no>

 

  • Leie av Sangernes hus: Knut Kristian Osnes <knut.kr.osnes@gmail.com>