Arrangementer

Aktiviteter 2. halvår 2020/ 1. halvår 2021

Dato Aktivitet Merknad
Lørdag 31. oktober 2020 Virtuell Foajekonsert, Ibsenhuset Oppmøte Ibsenhuset kl 08.30. Full uniform
Fredag 4. desember 2020 Torskeaften, Sangerhuset Påmelding foretatt
Onsdag 16. desember 2020 Julekonsert Gulset kirke
Lørdag 16. og søndag 17. januar Årsseminaret Ennå ikke bestemt