Rekruttering

Nyrekruttering

For å videreføre koret har styret besluttet å øke arbeidet med rekruttering gjennom bredere markedsføring dels gjennom avisene og dels gjennom medlemmene.
Ved rekruttering vil man legge vekt på alder av nye medlemmer for å sikre at ikke gjennomsnittsalderen stiger ytterligere.
Videre vil man innføre en fadderordning – se instruks – samt markedsføring av korets mange positive aktiviteter – se velkomstbrev .

Din fadder er:
Skiens Mannssangforening Stiftet 27. januar 1895

Instruks for faddere til nye medlemmer av koret:
Formålet med fadderordningen er å få nye medlemmer til å trives og bidra til at koret kan utvikle seg musikalsk og sosialt. Det er styret som oppnevner faddere for prøvetiden på 3 måneder. En fadder er en erfaren sangerbror med personlige og musikalske egenskaper som styret finner passende for oppgaven.
Dirigenten avgjør etter en samtale med det nye medlemmet i hvilken stemmegruppe han skal være i.

1. Alle medlemmer av koret må være villige til å ta på seg oppgaven som fadder

2. Fadderen bør tilhøre samme stemmegruppe som det nye medlemmet

3. Fadderen skal hjelpe det nye medlemmet til rette med praktiske, sosiale og musikalske gjøremål, blant annet:
• informere om regler og ordninger, skrevne og uskrevne
• introdusere andre kormedlemmer
• være til hjelp og støtte for uerfarne korsangere ved innøving
• sitte ved siden av det nye medlemmet og være tilgjengelig ved behov

4. Avtale tid for samtale med dirigent og styrerepresentant når prøvetiden nærmer seg slutten

5. Legge fram sin vurdering om videre deltagelse i foreningen
Velkomstbrev:
Skiens Mannssangforening  Stiftet 27. januar 1895

Velkommen
til koret vårt. Vi håper du vil trives her og bidra til at vi blir et bedre kor på alle måter, både musikalsk og sosialt.
De første tre månedene er en prøvetid. I denne tiden får du en fadder som skal hjelpe deg med praktiske ting og veilede deg i å være kormedlem. Han er en erfaren sangerbror fra samme stemmegruppe, og han vil sitte ved siden av deg på øvelsene.

Når prøvetiden er over, tar vi en liten samtale, du, fadderen din, en fra styret og dirigenten, og snakker om din framtid i koret. Vi vil gjerne høre din mening om foreningen så vi kan utvikle oss videre. Og hvis vi har noe å bemerke, er det viktig at du får vite det. Vi forlanger ingen prøvesynging, men forutsetter at du liker å synge, og gjør det på en måte som passer inn i koret. Hvis du ønsker å slutte før prøvetiden er omme, håper vi du vil fortelle oss hvorfor.

De faste øvelsene på tirsdager kl. 19.00 – 21.30 i huset vårt, Sangernes Hus, er hjerteslagene i kortilværelsen. Der legges grunnlaget for den her(re)lige korsangen vi ønsker å framføre på konserter og arrangementer. Som medlem i koret setter du øvelser og konserter framfor det meste. Men ikke la det bli skilsmisse-grunn.

Vi må ha en fest iblant, og som regel tar vi med partneren vår. På torskeaften i oktober bør de imidlertid holde seg unna, mens på de andre faste festene, julebordet og årsfesten i februar/mars, er de velkomne. Vi tar ofte en sangertur i inn- eller utland. Den veksler år om annet mellom «guttetur» og tur med ledsagere. Hvert femte år har vi jubileumsfest. Da deles ordenen «Den Brummende Bjørn» ut til medlemmer som har gjort seg fortjent. Kanskje kan du pynte deg med den om noen år?